Krachtsverlies, beperkte conditie en uithoudingsvermogen en een matige belastbaarheid kunnen de redenen zijn waarom bij bepaalde aandoeningen een revalidatietraining moet plaatsvinden. Op de locatie in het Gezondheidscentrum Delfzijl  en Gezondheidscentrum Overdiep hebben wij de beschikking over trainingsruimten, waar onder begeleiding van een van onze fysiotherapeuten de revalidatietraining plaatsvindt.

Tevens werkt Kinese Fysiotherapeuten samen met het Fitnesscentrum Performance in Wagenborgen om revalidatietrainingen te geven. Met behulp van diverse oefentoestellen kan o.a. de lokale spierfunctie en de algemene conditie verbeterd worden. Er kan een training gestart worden als vervolg op een behandeling fysiotherapie of manuele therapie binnen onze praktijk. Hierbij valt te denken aan postoperatieve zorg na ongevallen, fracturen, kruisbandoperaties, Total Hip en Total Knee, neurologische en reumatische aandoeningen en arbeidsrevalidatie. 

Kinese Fysiotherapeuten biedt de diverse Beweegprogramma's aan die zijn ontwikkeld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De programma's hebben onder andere tot doel de patiënten met COPD, Diabetes en Athrose te adviseren en begeleiden naar een gezond en actief beweegpatroon welke een positief effect heeft op hun aandoening. (zie www.fysiotherapie.nl)

Als u voor een eerste afspraak komt zal er een intake plaatsvinden. Hierbij worden u vragen gesteld en worden er metingen gedaan betreffende uw lichaamssamenstelling, conditie en spierfunctie. Op basis van deze gegevens wordt er voor u een revalidatietrainingsschema gemaakt. De training bestaat, afhankelijk van de verwijzing uit voorlichting, adviezen, houding- en bewegingsinstructies, spierfunctie training en cardiovasculaire training.

Voor de training is het raadzaam gemakkelijk zittende kleding en sportschoenen te dragen.

Maak meteen een afspraak

 

 

Diabetes Melitus

Een actieve leefstijl is een onderdeel van de behandeling bij Diabetes Mellitus. Voldoende lichaamsbeweging en voorkomen van overgewicht zijn hierbij van belang. Omdat deze groep patiënten ook met andere (gewrichts)klachten te maken kan hebben wordt onder begeleiding een individueel beweegprogramma opgezet. Samenwerking met de huisarts, POH (Praktijkondersteuner huisarts) en diëtiste is hierbij van belang. 

 

In Delfzijl wordt het leefstijlprogramma gericht op overgewicht, obesitas en andere risicofactoren (zoals DM) begeleid door Nanny den Hertog.

 

Oncologie

De trainingsgroep KineseKanjerFit is een groep patiënten die tijdens of na een oncologische behandeling aan hun kracht en conditie willen werken. Een aangepast trainingsprogramma kan de algehele conditie stimuleren en een gunstig effect hebben op de kwaliteit van leven. Tijdens de training staat onder andere het vertrouwen in eigen kunnen, plezier in bewegen en het beperken van neveneffecten van de oncologische behandeling centraal.

 

Carla Eggens(Delfzijl) en Rienkje de Vries(Appingedam) zijn de fysiotherapeuten die deze groepen begeleiden.

Maak meteen een afspraak

 

 

Rugpijn

Lage rugklachten komt door diverse oorzaken veel voor in onze samenleving. Ouderdom, toenemende werkbelastingen en zittende beroepen kunnen een rol spelen bij het ontstaan van rugklachten. Voor de chronische lage rugklachten heeft Kinese Fysiotherapeuten een Rug Revalidatie Programma. Hierin wordt gewerkt aan de belastbaarheid van de wervelkolom en het verbeteren van de dagelijkse activiteiten voor mensen die regelmatig worden gehinderd door deze klachten.

Een speciale groep van rugklachten worden veroorzaakt door een hernia van de tussenwervelschijf. Kinese Fysiotherapeuten is vertegenwoordigd in een nazorg netwerk van het Martiniziekenhuis Groningen waarin de revalidatie van herniaoperaties centraal staat.

 

 

CVRM

CVRM staat voor Cardio Vasculair Risico Management, oftewel zelf grip hebben op je hart- en vaatstelsel, ter preventie van hart- en vaatziekten.

Hart- en vaatziekten zijn één van de grootste doodsoorzaken in ons land. Er zijn momenteel ruim één miljoen hart- en vaatpatiënten in Nederland. Dagelijks vinden er ten gevolge hiervan in Nederland meer dan 1000 ziekenhuisopnames plaats. De fysiotherapeut kan een grote rol spelen in de preventie. Ook patiënten die herstellend zijn van een reeds doorgemaakt hartinfarct kunnen veel baat hebben bij een fysiotherapeutisch beweegprogramma.

In het beweegprogramma staan fysieke training, het geven van leefstijladviezen, begeleiding en coaching van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten centraal. Deze risicofactoren zijn bijvoorbeeld:

 • overgewicht
 • diabetes mellitus (suikerziekte)
 • hypertensie (hoge bloeddruk)
 • eerder doorgemaakt hartinfarct
 • eerder doorgemaakt herseninfarct
 • hartafwijkingen
 • stofwisselingsstoornissen
 • tromboseneiging
 • ongezonde leefstijl (te weinig bewegen, ongezonde voeding, roken)

In het gezondheidscentrum Overdiep in Appingedam werken binnen het cardio vasculair risico management de huisarts, de diëtist, en de fysiotherapeut nauw samen.

Maak meteen een afspraak

 

Hartrevalidatie

Een hartaandoening is een chronische aandoening die gevolgen heeft voor uw welzijn en functioneren. Het is belangrijk dat u inzicht heeft in de ziekte en vertrouwen heeft in de behandeling. Daardoor kunt u beter met de ziekte omgaan.

Wanneer een hartrevalidatieprogramma?

 • na een hartinfarct
 • hartklepaandoening
 • hartspierziekte (cardiomyopathie)
 • angina pectoris
 • hartritmestoornissen
 • endocarditis (ontsteking van het hart)
 • na een open hartoperatie (o.a. bypass- of hartklepoperatie)
 • na een dotter- of stentbehandeling
 • nadat u een pacemaker of ICD heeft gekregen
 • hartfalen

Maak meteen een afspraak

 

Hartfalen

Hartfalen is een complex van klachten en verschijnselen t.g.v. een chronisch tekortschietende pompfunctie van het hart. Als gevolg hiervan kunnen allerlei beperkingen in het dagelijks leven optreden. Uw lichaam kan bijvoorbeeld te weinig zuurstofrijk bloed krijgen. Of u wordt kortademig en moe bij inspanningen als (trap)lopen of boodschappen doen. Uw spieren hebben immers zuurstof nodig om hun werk goed te kunnen doen. Daarnaast kan de verminderde pompfunctie tot gevolg hebben dat vocht niet goed wordt afgevoerd en u opgezette voeten en enkels krijgt (vocht vasthouden).

De revalidatietraining is er op gericht de conditie zo optimaal mogelijk te krijgen en u te leren omgaan met de eventuele beperkingen, zodat u allerlei dagelijkse bezigheden beter kunt volhouden. Tijdens de revalidatieperiode leert u uw eigen fysieke grenzen kennen. U leert inzien wat uw beperkingen zijn maar vooral ook welke mogelijkheden u wel heeft. Op die manier krijgt u meer zelfvertrouwen en kunt u langzaamaan weer een normaal leven gaan leiden, zodat uiteindelijk de kwaliteit van leven vooruit zal gaan.

 

Kosten Revalidatietraining

Voor 2021 zijn contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Het maakt dus niet uit bij wie u verzekerd bent, wij helpen u verder. Of uw behandeling vergoed wordt is afhankelijk van hóe u verzekerd bent. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

Bent u niet verzekerd voor fysiotherapie en wilt u niet voor verrassingen komen te staan? Bekijk dan nu onze prijslijst.

Bekijk de tarieven van Kinese Fysiotherapeuten 2021  

 

De revalidatietrainer is: 

 

Neem contact op

Wilt u meer weten over de mogelijkheden over Revalidatietraining? Neem gerust contact op, we staan u graag te woord.

Neem contact op

 

 

Een afspraak maken 

Plan snel een afspraak bij één van onze locaties. Vul het afsprakenformulier in, stuur ons een bericht op WhatsApp of neem telefonisch of via e-mail contact met ons op.

Maak meteen een afspraak

 

 

 

6 praktijken: 25 therapeuten in 1 team
BLIJVEND IN BEWEGING

Online afspraak maken.

Bij ons krijgt u de persoonlijke aandacht en zorg die u verdient.
Ook kunt u bij ons ook terecht voor fitness en groepstrainingen.

Plan direct uw afspraak online.

Afspraak maken