Bij steeds meer kinderen is er sprake van overgewicht. Ze voelen zich anders dan kinderen met een normaal gewicht. Onzekerheid en een laag zelfbeeld komen veel voor. Daarnaast verhoogt overgewicht de kans op klachten. Diabetes type 2 komt veel voor. Hetzelfde geldt voor beweeg- en gewrichtsklachten. Op latere leeftijd zorgt overgewicht bovendien voor een hogere kans op hart- en vaatziekten.
Om overgewicht bij kinderen weer onder controle te krijgen, biedt Kinese Fysiotherapeuten het programma Kids in Action. Het is gericht op kinderen en jongeren met overgewicht in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar.

Direct online aanmelden

 

Afvallen door verandering van leefstijl

Kids in Action is een leefstijlveranderingsprogramma. Dat betekent dat we naar de gehele leefstijl van uw kind kijken. Hoeveel wordt er dagelijks bewogen? Is er ruimte voor sport? Daarnaast bekijken we wat en hoeveel uw kind eet. Inzicht in deze aspecten is essentieel om het gewenste resultaat te bereiken: een gezond gewicht. En dan niet voor even, maar voor de rest van het leven.


 

Samenwerking tussen diverse zorgverleners.

Kids in Action is een uniek programma. Verschillende specialisten zijn betrokken. Het team tijdens multidisciplinair overleg bestaat uit een kinderarts van het OZG, een huisarts van gezondheidscentrum Appingedam, de jeugdarts en jeugdverpleegkundige van de GGD/CJG, prakijkondersteuner GGZ van de huisarts, een diëtist van diëtheek en een (kinder)fysiotherapeut van Kinese Fysiotherapeuten. Het programma zet in op een duurzaam resultaat en beslaat circa twee jaar.

Direct online aanmelden

 

Verloop traject

Het traject start met een bezoek aan de huisarts of de jeugdarts van de GGD. Deze kan uw kind doorverwijzen naar de kinderarts of uw kind wordt rechtstreeks naar de kinderfysiotherapeut verwezen voor het KIA programma. De (kinder)fysiotherapeut start het KIA traject met een intake waarbij een vragenlijst over het beweegpatroon samen wordt besproken en conditie- en krachttesten worden afgenomen. Vervolgens wordt een intake gepland met de diëtist. Deze neemt het voedingspatroon van uw kind en het gezin door. Mocht u eerst via de diëtist of (kinder)fysiotherapeut komen, dan wordt u daarna verwezen richting de huisarts en eventueel kinderarts.

Vervolgens start het eerste half jaar van het programma. Een intensief programma waarbij conditie en motorische vaardigheden vergroot kunnen worden en het kind plezier beleefd aan sporten. Deelnemers komen vier maanden lang twee keer week sporten in een gymzaal en/of oefenzaal. Daarna volgt een periode van twee maanden waarin één keer per week wordt gesport. Een geleidelijke afbouw zorgt dat uw kind de kans krijgt om de beweging zelf in het dagelijks leven in te passen. In een periode van twee jaar zullen er evaluaties plaatsvinden bij de verschillende specialisaties.

 

Kosten Kids in Action

Kids in Action wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Dit gebeurt op basis van een groepstarief of als beweegprogramma. Vragen hierover kun je het beste stellen aan de kinderfysiotherapeut of de Kids in Action begeleider.

 

Online aanmelden

Wilt u dat uw kind weer op een gezond gewicht komt? Wilt u dat uw kind weer zelfverzekerd mee kan doen op school? Meldt uw kind dan direct online aan! 

Direct online aanmelden

 

Neem contact op

Wilt u meer weten over Kids in Action? Neem gerust contact met ons op. 

Neem contact op

 

6 praktijken: 25 therapeuten in 1 team
BLIJVEND IN BEWEGING

Online afspraak maken.

Bij ons krijgt u de persoonlijke aandacht en zorg die u verdient.
Ook kunt u bij ons ook terecht voor fitness en groepstrainingen.

Plan direct uw afspraak online.

Afspraak maken